Groepeninformatie


Trainingsgroepen
Alle leden van De Roersoppers hebben een plaatsje gekregen in een bepaalde groep waar zij op hun niveau kunnen zwemmen. In principe stroomt ieder kind in in de zogenaamde minioren-groep. De trainers bepalen vervolgens wanneer iemand overgaat naar de volgende groep.
Dit hangt af van je zwemniveau, leeftijd, diploma's en met welk doel je bij de vereniging komt.


Swimkickers

Iedereen die een A-diploma heeft kan lid worden van de Roersoppers.
Tijdens deze lessen worden op een speelse en plezierige wijze nieuwe zwemtechnieken aangeleerd en bestaande zwemvaardigheden verbeterd.
Swimkickers kunnen kennismaken met het wedstrijdzwemmen door deel te nemen aan de Swimkickwedstrijden.
Uiteindelijk selecteren de trainers uit deze groep zwemmers voor de jeugdselectie.

 

Tijdens het hele seizoen kan met name de Swimkick-groep meedoen aan het Swimjogging. Hiervoor koopt men een Strippenkaart van Eur. 3,00. Op de zaterdagochtendtraining worden de strippen (500m per training) afgetekend en nadat de kaart vol is ontvangt de deelnemer een medaille.
Wil men doorgaan dan kan de volgende Strippenkaart gekocht worden, enz. De kaarten zijn goed voor de afstanden: 0-10km, 10-25 km, 25-50 km, 50-100 km en dan telkens oplopend met 50 km.
Meer informatie is te krijgen tijdens de zaterdagochtend training bij Hilde Beckers.


Jeugdselectie
Vanuit de Swimkickers selecteren de trainers zwemmers voor de jeugdselectie.
In deze groep vindt verbetering van de wedstrijdslagen, start- en keerpunten plaats. Ook wordt er kennis gemaakt het met 'trainen' als voorbereiding op het zwemmen in de selectiegroep.
De jeugdselectie-zwemmers nemen deel aan 5 wedstrijden ťn kunnen daarnaast opgesteld worden voor competitiewedstrijden.
De trainers selecteren in deze groep zwemmers voor de selectie-groep. Belangrijk is of de trainer vindt dat je de zwaardere trainingen wel vol kunt houden.


Selectie

Dit zijn de zwemmers die door de trainers geselecteerd zijn vanuit de jeugdselectie naar de selectie.
Deze groep vertegenwoordigt de vereniging in de Districtscompetitie, op kampioenschappen en invitatiewedstrijden.
De trainingen worden afgestemd op het westrijdschema van het seizoen en zijn te verdelen in techniek-, duur- en sprinttrainingen.
Er zal aan minimaal 3 trainingen per week deelgenomen moeten worden om een optimale prestatie te kunnen neerzetten.

 

Waarom 3 keer trainen in de week ?
Om effect van trainen te krijgen moet je steeds harder en vaker trainen. Iedere training geeft prikkels aan jou af. Om sterker te worden moet je jezelf "overbelasten" zodat je sterker/sneller wordt. Na iedere training herstel je weer en past je lichaam zich aan zodat je beter wordt. Als de tijd tussen de trainingen te lang is dan is het effect van de vorige training al weg. Je prestaties nemen niet toe. Je gaat dan niet vooruit.
Trainen = specifiek. Dit betekent dat je verbetert wat je traint. Het effect van de trainingen wordt bepaald door je bewegingen tijdens de trainingen, je inzet tijdens de trainingen en het aantal keren dat je traint per week.
Zoals je ziet in de planning is het belangrijk dat je zoveel mogelijk trainingen aanwezig bent.
Iedere training heeft de specifieke aandachtspunten; dus als je bijvoorbeeld nooit op donderdag komt betekent dit dat je altijd de techniektrainingen mist !

 

Per seizoen zwemmen deze leden 10 tot 12 wedstrijden verdeeld over wedstrijden in competitieverband, bekerwedstrijden, limietwedstrijden en diverse kampioenschappen. Het belangrijkste zijn natuurlijk de competitie wedstrijden waarin we de sterkste ploeg aanwezig willen zien.


Masters

Hierin zwemmen leden waarop het recreatieve voorop staat. Er wordt echter wel getraind, maar het accent ligt op het onderhouden of verbeteren van de conditie en het plezier in het zwemmen.
Voor de wat oudere leden bestaat er een mogelijkheid om deel te nemen aan speciale zwemwedstrijden voor masters, waarbij de leeftijdscategorieŽn telkens met 5 jaar omhoog gaan. Aan deze wedstrijden kan ieder verenigingslid die zich fit genoeg voelt deelnemen.


Senioren groep

Voor dames en heren ouder dan 25 jaar hebben wij een zwemuurtje gereserveerd op donderdagavond. Wilt u iets aan het zwemmen doen dan is dit de ideale mogelijkheid. Iedereen komt aan z'n trekken, of je nu super goed bent of juist uiterst recreatief. Het plezier in het zwemmen staat voorop. Vergist u zich echter niet in het enthousiasme van deze zwemmers.
Heeft u interesse, neem dan eens een kijkje op de donderdagavond en laat u informeren over het seniorenzwemmen.

 

Reactiveringszwemmen / Meer Bewegen voor Ouderen

Sinds maart 2014 wordt door De Roersoppers in het Apollobad in Melick reactiveringszwemmen aangeboden. Reactiveringszwemmen is voor ouderen vanaf 55 jaar die fit willen blijven. Bewegen en ontmoeten staan hierbij voorop. Met verschillende materialen worden oefeningen gedaan in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Bij deze oefeningen worden spieren, gewrichten en organen geactiveerd. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af en iedereen doet mee op zijn eigen tempo. De oefeningen duren ongeveer 30 minuten daarna is gelegenheid om vrij te zwemmen. Naast een gediplomeerd zwemonderwijzer zijn er vrijwilligers aanwezig om de deelnemers tijdens het zwemmen te ondersteunen. Het zwembadwater is tijdens het reactiveringszwemmen extra verwarmd.

Het reactiveringszwemmen vindt in zes groepen plaats op:
Woensdag: 10.30 – 11.15 uur
Donderdag: 9.00 – 9.45 uur
Donderdag: 9.45  -  10.30 uur
Donderdag: 11.15 – 12.00 uur (speciaal voor COPD)
Vrijdag: 8.45 – 9.30 uur
Vrijdag: 9.30 – 10.15 uur
Vrijdag: 10.15 – 11.00 uur

Voor meer informatie over het reactiveringszwemmen kan contact worden opgenomen worden met Charles Bos, hoofd zwemzaken van de gemeente Roerdalen (tel. 0475-531500). Maak gerust een afspraak om eens mee te doen.

 

Contributievoorwaarden Re-Activeringszwemmen / Meer Bewegen voor Ouderen

* Contributie
De te betalen contributie bedraagt € 130,-- per jaar en wordt op 15 maart en 15 september geïncasseerd, dan wel op de eerstvolgende werkdag. Het contributiejaar is verdeeld in  het 1e hafjaar (jan. t/m juni) en het tweede halfjaar (juli t/m dec.)
Voor aanmeldingen tijdens het contributiejaar  wordt de contributie voor elke maand of deel van de maand in rekening gebracht voor het lopende halfjaar.

* Aanmelding
 Nieuwe leden dienen zich via een aanmeldingsformulier (voor de duur van minimaal één jaar) aan te melden. Aanmelding van nieuwe leden kan alleen plaatsvinden tegelijk met afgifte van een machtiging tot incasso voor de verschuldigde contributie.
De leden ontvangen verder geen voorafgaande melding van de contributie.
Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden

- voor deelname aan Meer Bewegen voor Ouderen

- voor deelname aan de groep voor COPD-patiënten

- of vragen bij de heer Charles Bos

- of bij ons secretariaat  p.a. Hoofdstraat 27  6075 AE Herkenbosch, tel. 0475-536688. Het formulier dient schriftelijk en origineel ondertekend te worden ingeleverd bij Charles Bos of bij ons secretariaat.

* Afmelding
Opzegging lidmaatschap alléén schriftelijk bij ons secretariaat  p.a. Hoofdstraat 27  6075 AE Herkenbosch,
tel. 0475-536688. e-mail :  info@roersoppers.nl

Opzegging is altijd mogelijk zonder verdere kosten als dit tijdig plaatsvindt d.w.z.
 - per 1 december (voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar) of per 1 juli (voorafgaand aan de 2e helft van het lopende contributiejaar.)
 Wordt er niet tijdig afgemeld, dan worden in rekening gebracht:
 - de kosten van lidmaatschapsmelding aan de KNZB
 - de contributie voor elke maand of deel van de maand dat het lidmaatschap heeft geduurd.
Bij opzegging  na 15 maart of 15 september worden er geen terugbetalingen gedaan op de betaalde contributie.

* Ziekte
Bij ziekte wordt de contributiebetaling alleen opgeschort als de ziekte langer dan 3 maanden duurt.

In bijzondere situaties kan alleen door  het bestuur van deze contributievoorwaarden worden afgeweken.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de penningmeester: tel: 0475-531067.
Het rekeningnummer van de zwemclub is: IBAN NL66RABO0121496120 ten name van Zwemvereniging De Roersoppers

 

Kijk hier voor alle trainingstijden.